Yinyoga är en meditativ, avslappnande yoga som bygger på klassisk indisk yoga, mindfulnessmeditation och traditionell kinesisk medicin. I Yinyogan arbetar vi med att ligga länge i ställningar som anpassas efter varje persons egna förutsättningar. Istället för att, som i en del andra yogastilar, sträva efter kontroll av kropp och andning så strävar vi här efter att observera och acceptera vad som händer när vi slappnar av och låter kroppen själv vila in i ställningarna.
En skillnad mellan klassisk Hathayoga och Yinyoga är alltså att vi i Yinyogan inte har några “perfekta positioner”. Vi strävar inte efter att komma djupt in i positionen, istället slappnar vi av och låter kroppen själv avgöra hur djupt vi hamnar.
Yinyogan ger en djupgående effekt på muskulatur, fascia (bindväv) och leder, ger ökad rörlighet, balans och välbefinnande och passar alla oavsett ålder och kön.

De två citaten nedan, från två av yinyogans förgrundsfigurer,
säger en del om vad yinyogan är:

Yinyogaställningarna motionerar dina leder på ungefär samma sätt
som annan träning motionerar hjärtat.  -Paul Grilley

Om det inte tränar ditt medvetande så är det inte yoga.  -Sarah Powers

Yinyogans tre delar:

Asana

Vi använder oss av yogaställningar (asana) från den klassiska Hathayogan. Ibland är de modifierade, oftast förenklade, så att vi kan ligga länge i ställningen och slappna av.

Vi ligger länge i ställningarna för att sträcka ut fascian (bindväven) i kroppen och skapa utrymme i lederna. Det gör att vi får mer flexibla muskler, mer rörlighet och bättre balans i kroppen.

Mindfulnessmeditation

Vi lägger stort fokus på medveten närvaro (mindfulness) och acceptans för vad som sker i kropp och sinne när vi ligger i yogaställningarna.

Ett yinyogapass hos oss är som en rad korta mindfulnessmeditationer där vi först går igenom kroppen och slappnar av, för att sen observera andning och sinne. Vi lär oss att vaket och medvetet vila i positionerna.

Traditionell Kinesisk Medicin (TKM)

När vi ligger i yinyogaställningarna påverkar vi samma meridianer som i akupunktur. Kroppens energi, som i den kinesiska medicinen kallas för qi (ki eller chi), flödar ut i meridianerna som går som “ledningar” i fascian.

På Trikona lägger vi inte så stor tonvikt på meridianer och kinesisk medicin. Vårt fokus ligger mer på mindfulness.

Det här borde alla göra! Helt fantastiskt!

CattisKursdeltagare